Ginekologija i akuserstvo knjiga online dating facing clemens hitters on confronting baseballs most intimidating pitcher

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju oboljenja srca i krvnih sudova.

Ova oboljenja dovode do poremećaja u snabdevanju krvi svih oragana, što izaziva pojavu odgovarajućih simptoma i kliničkih znakova.

Bolesti srca i krvnih sudova imaju razmere globalne epidemije. godine, od kardiovaskularnih bolesti umrlo 17.5 miliona ljudi u svetu.

Od toga je u Evropi usled: • reumatskih bolesti (npr.oštenje srca i valvula usled reumatske groznice) umrlo 30 000 ljudi, • primarne i sekundarne hipertenzije: 179 000, • ishemijske bolesti srca: 2 737 000, • cerebrovaskularnih bolesti: 1 447 000, • inflamatornih bolesti (miokarditis, perikarditis):101 000 ljudi.

Ova oboljenja ograničavaju aktivnost, otežavaju i ugrožavaju život bolesnika i jedan su od najčešćih uzroka smrti savremenog čoveka.

[1] Kliničko-epidemiološka, naročito prospektivna, istraživanja utvrdila su činioce koji su se u statistički značajnoj meri javljali udruženo sa nastankom mnogih kardiovaskularnih oboljenja (koronarna bolest, angina pektorios, cerebrovaskularna oboljenja itd.), takvi činioci, odnosno prekursori oboljenja, se nazivaju činioci rizika odnosno faktorima rizika.

[6] Rizični faktori kardiovaskularnih bolesti su usko povezani sa životnim i radnim uslovima i stilom života, što određuje osnovne pravce delovanja u smislu njihove prevencije: unapređenje načina ishrane, naročito u smislu smanjivanja masti u njenoj strukturi, eradikacija pušenja, povećanje fizičke aktivnosti prilagođeno starosnoj dobi i zdravstvenom stanju, smanjivanje štetnih psihosocijalnih faktora koji utiču na kardiovaskularne bolesti.

godina), nedvosmisleno je ukazala da: pušenje višestruko povećava rizik za rak pluća i druge tumore, infarkt srca, šlog, hroničnu obstruktivnu bolest pluća; polovina pušača umre od bolesti izazvanih pušenjem; četvrtina pušača umre u srednjim godinama života (30-69); pušači imaju u proseku 10 godina kraći životni vek od nepušača; prekid pušenja u 50. godini života gotovo eliminiše rizik; odvikavanje u dobi od 60, 50, 40 ili 30 godina doprinelo je produženju života za 3, 6, 9 ili 10 godina.

Najčešći uzroci smrti iz grupe „Bolesti sistema krvotoka“ su bile ishemijske bolesti srca (31,1%) i bolesti krvnih sudova mozga (24,4%).

[5] U odnosu na prosečnu standardizovanu stopu mortaliteta u Evropi od 410,1 na 100.000, Republika Srbija se sa standardizovanom stopom mortaliteta 504,3 na 100.000 stanovnika 2007.

Međutim zavisnost stepena izloženosti za bolesti srca je nelinearna.

Izloženost duvanskom dimu iz okruženja nosi rizik srčanog oboljenja koji je upola manji nego kod osobe koja puši 20 cigareta dnevno.